top of page
20240501_075157194_iOS.jpg

besparelser og fordele

Med BOXofGREEN opnår du en række fordele frem for traditionel træplantning. Fordele til gavn for både træer, landskab - og økonomi.​ 

 

 • Enklere plantning af nye træer. 

 • Færre arbejdsgange ved plantning/sætning.

 • Færre gartnerbesøg ved træpleje.

 • Mindre brug af kunstvanding.

 • Mindre kørsel = mere miljøvenlig.

 • Øget brug af naturlig nedbør = nedsætter trykket på kloaksystem ved skybrud.

 • Ingen brug af grønne plastposer.

 • Mere grosikker.

 • Hurtigere tilvækst.

 • Stor rodaktivitet i stenulden bevirker kortere opbindingsperiode. 

 • Sikrer bedre rodbefæstelse i by-jord, hvor der notorisk er lidt plads til vækstmuld.

Med ovenstående punkter håber vi at skabe et godt overblik, og har du brug for at få uddybet nogle af fordelene, er du velkommen til at kontakte os.

Enten via nedenstående kontaktformen eller på tlf: 71 91 78 78  

spar op til 75%

på udgiften til vedligehold og pleje af nye træer

CO2 klimaaftryk

Her er en kortfattet præsentation af klimaftrykket (GWP) over de forskellige faser i BOXofGREEN livscyklus. Kontakt os hvis du har brug for at få uddybet tallene. 
 

GWP står for Global Warming Potential, og måles i enheden kg CO2-ækvivalenter (kg CO2e), som dækker over en bred vifte af gasser, heriblandt CO2. GWP Total er en sammenfatning af udledningen fra faserne A1-C4. Klimaaftrykket er dokumenteret i vores tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer (EPDer). 

GWP miljøbelastning 2
GWP miljøbelastning 1

Produktionsfase

Udvinding af råstoffer

Transport til fremstilling

Materialefremstilling

Konstruktionsfase

Transport til byggeplads

Installation

Brugsfase

Brug

Vedligehold

Reparation

Udskiftning

Renovering

Energiforbrug

Vandforbrug 

Bortskaffelsesfase

Nedrivning

Transport til affaldsbehandling

Affaldsbehandling

Deponering

Ubegrænsede muligheder

BOXofGREEN er selvsagt skabt til at plante træer i. Men alle steder, hvor man ønsker muligheden for at samle og kontrollere vand, kan BOXofGREEN-teknologien benyttes. Kontakt os for at høre mere.

Kontakt
BOX of GREEN_muldjord

kontakt BOXof GREEN

 • LinkedIn
bottom of page